IL·LUMINACIÓ

La sèrie CULTIVA WALL és la resposta de Igniagreen i Ignialight a la demanda del mercat per donar una solució específica a la il·luminació de jardins verticals on hi ha manca de llum natural.

Les plantes tenen uns requeriments lumínics específics i diferents dels que tenim els humans per veure. Per aquest motiu, a l’hora de il·luminar un jardí vertical, s’han de tenir en compte els següents conceptes:

1.- Les plantes, com a organisme fotosintètic que són, necessiten la llum per créixer. Aquesta llum és absorbida per una sèrie de pigments fotosintètics (clorofil·la A i B, carotens, ficocianinas, ficoeritrinas …), sent els dos primers els més importants per fer la fotosíntesi. De tota la radiació emesa pel Sol, es considera que les plantes només utilitzen per fer la fotosíntesi aquella compresa entre 400 nm i 700 nm, corresponent a l’espectre visible i coneguda com a llum PAR (Photosynthetically Active Radiation o Radiació Activa fotosintèticament).

2.- Les persones necessitem la llum per veure. per mesurar la il·luminació d’un espai, s’utilitza el Lux com a unitat de referència, expressat en lumen/m². Aquesta unitat d’il·luminació té com a referència l’ull humado, amb un màxim situat en els 555 nm (color verd). En canvi, el punt màxim d’absorció de les plantes es troba entre 400 nm – 450 nm (color blau) i 650 nm – 700 nm (color vermell), i el mínim en els 550 nm (color verd).

luz-plantas
luz-plantas
ilumancion-plantas

Gamma Cultiva Wall

Igniagreen, conjuntament amb Ignialight, presentem la línia de lluminàries LED específicament creades per a jardineria vertical (espectre Cultiva Wall). Aquest espectre s’intenta ajustar al màxim a l’espectre d’absorció de les plantes, però generant la llum blanca necessària per donar vistositat a un jardí vertical.

Gràcies a la caracterització de l’espectre Cultiva Wall, podem generar estudis indicant el nombre, la disposició i orientació de les lluminàries necessàries per garantir el bon funcionament del jardí vertical amb el mínim consum.

Si vols saber més descarrega la fitxa tècnica de la sèrie Cultiva Wall.