Beneficis del sistema

Amb el sistema Igniagreen la zona i les persones que transiten en ella gaudiran de nombrosos beneficis com:

Estalvi energètic a causa de l’aïllament tèrmic de cobertes i terrats: reducció de la insolació a l’estiu i manteniment de la calor a l’hivern.

Prevenció d’inundacions a causa de l’absorció de l’aigua de la pluja, reducció de l’escorrentia i retard en el retorn a la xarxa de clavegueram.
Aïllament acústic causat per l’amortiment de les ones sonores per la vegetació.
Reducció de l’efecte illa de calor, ja que disminueix l’absorció tèrmica dels edificis.
Millora de la qualitat de l’aire, les plantes actuen com filtres de la pol·lució i regeneren l’aire.
Creació d’hàbitats per a la vida salvatge i conservació de la biodiversitat.
Prevenció del deteriorament de teulades i terrats, ja que disminueix la seva exposició als fenòmens atmosfèrics.
Increment en l’eficiència dels panells solars a causa de la generació d’un microclima que disminueix localment la temperatura de la coberta.
sistema-igniagreen
sistema-igniagreen

I gràcies a les particularitats del sistema Igniagreen la seva instal·lació ofereix:

Muntatge sense eines.

Mòduls extraïbles i intercanviables de forma independent.

Reg incorporat, amb possibilitat d’automatització.

Reg diferencial: permet plantar en la mateixa línia de reg espècies amb diferents requeriments hídrics.

 Verd des del primer moment. Sistema Plug & Play.
Sistema amb aljub, per emmagatzemar aigua de la pluja.

Per a cobertes extensives (IGNIAGREEN-15), semi-intensives (IGNIAGREEN-20) i intensives (IGNIAGREEN-35).

Elements antivandàlics per a instal·lació en via pública.

Coberta vegetal amb Igniagreen, el millor aïllament tèrmic!

L’empresa Eix Verd, en col·laboració amb el Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia en Edificació (GICITED) i el Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB), ambdós de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han realitzat un projecte de recerca titulat “Coberta Experimental Mercè Rodoreda” en un edifici del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. El projecte ha consistit en comparar diferents solucions constructives per a cobertes verdes i analitzar el seu rendiment pel que fa a aïllament tèrmic.

IGNIAGREEN s’ha classificat com la millor solució de les analitzades pel que fa a aïllament tèrmic durant els mesos més càlids de l’any.

Consulta l'estudi

Elements del sistema

conjuntos-igniagreen

IGNIAQUA

Mòdul aljub fabricat en polipropilè 100% reciclat i reciclable, amb capacitat per a contenir 2,5 litres d’aigua.

IGNIAQUA permet col·locar diferents sistemes de reg: canonada amb degotador inserit, canonada amb degotador punxat, cinta de degoteig i canonada exsudante. La canonada interior ha de ser de Ø 16 mm, mentre la qual va situada a la canal perimetral pot ser de Ø 16 mm o 20 mm.

IGNIACLACK 15, 20, 35

Mòdul superior de plantació per el substrat i les plantes, de 40×40 cm i fabricat en polipropilè reciclat i reciclable. Ha estat dissenyat amb una serie d’obertures longitudinals a la part inferior per absorbir l’aigua del mòdul alijub Igniaqua i dificultar el pas de les arrels.

IGNIACLACK-15: altura de 15 cm, capacitat de 15l. de substrat. Per a cobertes extensives.

IGNIACLACK-20: altura de 20 cm, capacitat de 22l. de substrat. Per a cobertes semi-intensives.

IGNIACLACK-35: altura de 35 cm, capacitat de 39l. de substrat. Per a cobertes intensives.

sistema-fijacion
sistema-riego

SISTEMA DE FIXACIÓ

Sistema clau-pany que permet unir de forma lateral dels mòduls IGNIACLACK i al seu torn fixar-los verticalment a mòduls IGNIAQUA. Per a la seva instal·lació en la via pública, el sistema pot fixar mitjançant cargols o reblons.

SISTEMA DE REG

El sistema de reg queda allotjat entre els dos mòduls, de manera que no resulta visible entre la vegetació. Tot i que els mòduls han estat dissenyats per a poder albergar diferents sistemes de reg, IGNIAGREEN recomana utilitzar tub de polietilè (PE) de Ø16 mm amb goters inserits o punxats autocompensants, 2 per mòdul IGNIAQUA, una pressió màxima de treball de 3 atm i filtració per discos ≤ 130 micron. En utilitzar goters autocompensants pot realitzar-se un reg diferencial.

Gràcies a que el volum del mòdul IGNIAQUA és conegut, sabem el temps d’ompliment amb degoters de diferent cabal, ideal per instal·lar un programador i no desaprofitar una gota d’aigua.