T’interessa el sistema Biofiver? Contacta directament amb el nostre distribuïdor!

VERTIARTE: (+34) 667 437 922 – vertiarte@gmail.com – www.vertiarte.com
(Ctra. M-626 km 4.800 – 28792 – Miraflores de la Sierra, Madrid – Espanya)

Jardins verticals Biofiver

BIOFIVER és un sistema patentat i dissenyat per a la creació de jardins verticals, tant en instal·lacions exteriors com interiors. BIOFIVER està format per una estructura modular, amb la particularitat que la part frontal de la seva estructura està completament farcida de substrat permetent el desenvolupament complet de les arrels de les plantes afavorint un creixement natural i la biofiltració.

MÒDUL VEGETAL DEPURADOR BIOFIVER
Mòdul de dues estructures tridimensionals de cel·les de polipropilè reciclat. Una de les estructures està farcida de terra o substrat per al cultiu i l’altra roman buida generant un espai buit per a la circulació de l’aire. Entremig de les dues capes es col·loca una tela hidròfila per a la distribució posterior del reg.

La capa exterior és terra estabilitzada (sistema de terres penjades) que permet el desenvolupament de les arrels per l’exterior afavorint la biofiltració.

El sistema BIOFIVER disposa d’un sistema de reg per exsudació que permet que tota la superfície enjardinada creada amb aquests mòduls tingui la mateixa quantitat de reg en qualsevol punt. Això afavoreix que es pugui calcular perfectament el reg necessari per als jardins amb el consegüent estalvi d’aigua.

El sistema modular permet l’adaptació dels jardins verticals a qualsevol superfície i sense límit quant a grandària i altura. Permet igualment modificacions posteriors als jardins sense que afecti a la resta de l’estructura.

Beneficis dels jardins verticals

Els jardins verticals generen diversos beneficis, tant a nivell públic com privat.

PÚBLICS

No hi ha dubte que els jardins verticals tenen un atractiu estètic important, actuant com un pol d’atracció important.
La introducció d’una capa contínua de vegetació en entorns urbans provoca un refredament natural que redueix l’efecte illa de calor de les ciutats.
Millora la qualitat de l’aire generant oxigen i capturant els elements volàtils en suspensió.
Redueix la demanda energètica actuant com un envoltant vegetal aïllant dels edificis.
Diferents estudis han demostrat que la proximitat a la vegetació millora la qualitat de vida, la productivitat i la recuperació post operatòria de la gent.
Creen biodiversitat en zones urbanes, incrementant la varietat de plantes, pol·linitzadores i invertebrades, i creant hàbitats i zones de nidificació per a diferents espècies d’aus.
Biofiver
biofiltracion-biofiver

PRIVAT

Retorn econòmic per estalvi en climatització, ja que l’evapotranspiració de les plantes i l’ombra que generen, generen una estabilitat tèrmica de l’edifici.
Protegeixen l’estructura exterior de l’edifici de les fluctuacions tèrmiques, de la radiació UV i de la pluja, que amb el temps poden arribar a deteriorar-lo.
Milloren la qualitat de l’aire interior, revertint-se en una millor qualitat de vida de les persones i en un major rendiment laboral.
Redueixen els nivells de soroll, tant a l’exterior dels edificis per amortiment de les ones sonores com a l’interior per l’aïllament generat.
Els productes verds tenen una gran acceptació per la ciutadania, generant visibilitat i actuant com un important element de màrqueting.

Beneficis del sistema Biofiver

A més dels beneficis anteriorment citats, la creació d’un jardí vertical amb el mòdul Biofiver té els següents beneficis:

Fàcil i ràpida instal·lació gràcies a les seves guies i ganxos de fixació, fins a 50 m²/dia.
Plantació en substrat orgànic enriquit, generant un creixement homogeni, estable i més natural.
Menor manteniment que altres sistemes gràcies a aquest creixement lent.
Menor dependència de l’aigua que els sistemes hidropònics.
Biofiltració natural d’elements volàtils contaminants gràcies a la circulació d’aire darrere de la vegetació.
Possibilitat d’acabats personalitzats.
Gran capacitat d’adaptació a diferents dissenys i instal·lacions.
Distribució homogènia del reg mitjançant el geotèxtil posterior.

Descontaminació de l'aire amb els mòduls BIOFIVER

Un estudi de la NASA¹ ha demostrat que la rizosfera, (part de les arrels que envolta l’aparell raticular més jove de les plantes) té un important paper depurador de certes substàncies contaminants de l’aire

En què es basa la descontaminació de l’aire amb el mòdul BIOFIVER?
El mòdul permet una àmplia exposició de la rizosfera i el substrat a l’aire contaminat urbà. En ella habiten diferents tipus de bacteris i microorganismes que extreuen de l’aire aquelles substàncies que afavoreixen el seu desenvolupament incorporant-se a el seu metabolisme. Els productes excretats per aquests bacteris són directament absorbits per les plantes que a la vegada mantenen la rizosfera amb un grau d’humitat ideal i amb productes elaborats per elles ideals per al desenvolupament d’aquests microorganismes. En aquesta simbiosi surten beneficiats tots dos organismes. Alguns d’aquests bacteris són capaços de retirar de l’aire productes contaminants com són els compostos orgànics volàtils.

¹ Wolverton BC, Johnson A, and Bounds. K (1989). Interior landscape plants for indoor air pollution abatement. NASA/ALCA Final Report. Plants for Clean Air Council, Mitchellville, MD.

Diferències del sistema BIOFIVER davant d'altres sistemes

El sistema BIOFIVER, pertany al grup dels jardins verticals no hidropònics amb substrat orgànic, les principals diferències amb els sistemes hidropònics són les següents:

MENOR dependència de l’aigua
El sistema BIOFIVER consumeix una mitjana de 4 l / dia / m² i d’aquest consum s’aprofita el 90%. Respecte els sistemes hidropònics consumeix un 70% menys d’aigua i pot suportar durant diversos dies sense subministrament d’aigua.

MENOR dependència de fertilitzants
El sistema BIOFIVER® gairebé no els utilitza ja que es basa en el procés natural per a l’obtenció dels nutrients necessaris per al desenvolupament de la planta. Gràcies a aquest equilibri natural, la planta té un desenvolupament una mica més lent, encara que més estable.

MENOR manteniment
Les plantes desenvolupades sobre sistemes fertilitzats tenen un creixement tan ràpid que han de ser substituïdes constantment per al seu control. Els sistemes desenvolupats sobre substrats naturals mantenen un equilibri en la nutrició amb desenvolupament equilibrat i controlat de les plantes. Les podes es limiten a una o dues vegades l’any.

MENOR O NUL·LA dependència de sistemes informatitzats i controls electrònics
En no portar un control dels fertilitzants, ni pH, ni concentracions de sals, només és necessària l’automatització del reg.

T’interessa el sistema Biofiver? Contacta directament amb el nostre distribuïdor!

VERTIARTE: (+34) 667 437 922 – vertiarte@gmail.com – www.vertiarte.com
(Ctra. M-626 km 4.800 – 28792 – Miraflores de la Sierra, Madrid – Espanya)